BIESZCZADY-nasza mała ojczyznaPIĘKNO NATURYEdukacja poza formalna

BIESZCZADY-nasza mała ojczyzna

Learn More

PIĘKNO NATURY

Edukacja poza formalna

Warsztaty astronomii i lotnictwa

Bieszczadzka Akademia Astronomii i Lotnictwa to cykl warsztatów, opartych o zasady kształcenia pozaformalnego. Zrealizowane warsztaty zapoczątkowały połączenie dotychczasowych, oddzielnych działań Fundacji  w zakresie propagowania astronomii i astroturystyki oraz lotnictwa. Pilotażowe materiały z powyższych dziedzin wcześniej zostały zaprezentowane młodzieży biorącej udział w warsztatach o innej tematyce jako zajęcia dodatkowe. Zajęcia te spotkały się z dużym zainteresowaniem […]

Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe 2015

  W dniach od 24.05.2015 roku do 31.05.2015 roku odbyły się polsko-ukraińskie warsztaty muzyki jazzowej i rozrywkowej zorganizowane przez Brzozowski Dom Kultury i  Fundację Promocji i Rozwoju Bieszczad. Projekt jest kontynuacją wcześniej zorganizowanych wymian młodzieży polsko-ukraińskiej o tematyce artystycznej. Tegoroczne spotkanie zostało rozszerzone o udział nowych uczestników wyłonionych podczas przeglądów i konkursów w szkołach w […]

Dwa wesela 2016

            W ramach stałej współpracy pomiędzy Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych FRAM a Fundacją Promocji i Rozwoju Bieszczad kolejny raz powstał unikatowy i wyjątkowy projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży  pod nazwą: Różnie w kraju, różnie w zwyczaju, ale kochaju – Dwa wesela. Ze strony polskiej w projekcie brała udział młodzież w wieku […]

Bieszczadzka Kolej Transgraniczna PL-SK

Celem projektu jest: reaktywacja węzła kolejowego Nowy Łupków rewitalizacja kolejki wąskotorowej na trasie z Nowego Łupkowa do Smolnika ożywienie transgranicznego ruchu turystycznego  poprzez uruchomienie pasażerskich przewozów kolejowych zabytkowymi szynobusami na trasie:  Nowy Łupków (Polska) – Miedzylaborce – Humenne(Słowacja), stworzenie muzeum kolejnictwa z ekspozycją historii kolei polskiej i słowackiej. Zabytkowy Szynobus Słowacki