BIESZCZADY-nasza mała ojczyznaPIĘKNO NATURYEdukacja poza formalna

BIESZCZADY-nasza mała ojczyzna

Learn More

PIĘKNO NATURY

Edukacja poza formalna

Kosmiczne emocje

Warsztaty astronomiczno-lotnicze Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad wspólnie z partnerem Ukraińskim Wolyn Regional Support Fund zorganizowała na Podkarpaciu polsko – ukraińskie warsztaty pod nazwą „Kosmiczne emocje – Warsztaty astronomiczno-lotnicze”, które odbyły się w terminie 15-30 września 2017 r w Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym w Przysietnicy k/Brzozowa. Projekt był współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Przedsięwzięcie powstało […]

Warsztaty astronomii i lotnictwa

Bieszczadzka Akademia Astronomii i Lotnictwa to cykl warsztatów, opartych o zasady kształcenia pozaformalnego. Zrealizowane warsztaty zapoczątkowały połączenie dotychczasowych, oddzielnych działań Fundacji  w zakresie propagowania astronomii i astroturystyki oraz lotnictwa. Pilotażowe materiały z powyższych dziedzin wcześniej zostały zaprezentowane młodzieży biorącej udział w warsztatach o innej tematyce jako zajęcia dodatkowe. Zajęcia te spotkały się z dużym zainteresowaniem […]

Dwa wesela 2016

W ramach stałej współpracy pomiędzy Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych FRAM a Fundacją Promocji i Rozwoju Bieszczad kolejny raz powstał unikatowy i wyjątkowy projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży  pod nazwą: Różnie w kraju, różnie w zwyczaju, ale kochaju – Dwa wesela. Ze strony polskiej w projekcie brała udział młodzież w wieku od 16-24 lat z okręgu tarnobrzeskiego […]

Bieszczadzka Kolej Transgraniczna PL-SK

Celem projektu jest: reaktywacja węzła kolejowego Nowy Łupków rewitalizacja kolejki wąskotorowej na trasie z Nowego Łupkowa do Smolnika ożywienie transgranicznego ruchu turystycznego  poprzez uruchomienie pasażerskich przewozów kolejowych zabytkowymi szynobusami na trasie:  Nowy Łupków (Polska) – Miedzylaborce – Humenne(Słowacja), stworzenie muzeum kolejnictwa z ekspozycją historii kolei polskiej i słowackiej. Zabytkowy Szynobus Słowacki